เกี่ยวกับเรา

งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทรศัพท์ 0-2310-8043 Website : www.rudoc.ru.ac.th