สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

ค้นหาทั้งหมด

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 2659_2560แนวปฏิบัติการเตรียมต้นฉบับและการพิมพ์ข้อสอบส่วนกลาง (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)คำสั่ง ม.ร.22 ก.ย. 25604
 กค 0405.2/ว 136การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณสมิต ก่อสร้าง และนายสมศักดิ์ บุญญาโยธิน)หนังสือเวียน22 ก.ย. 25604
 ศธ 0501(1)/ว 207สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0235/12949 ลว 11 ก.ย.60 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานร่วมประดับธงชาติไทยหนังสือเวียน22 ก.ย. 25602
 ศธ 0501(1)/ว 210สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0521/ว 4225 ลว 12 ก.ย.60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "เมืองสมุนไพร"หนังสือเวียน22 ก.ย. 25602
 ศธ 0501.(1)/ว 211สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/13009 ลว 12 ก.ย. 60 แจ้งการออกกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560หนังสือเวียน22 ก.ย. 25602
 ศธ 0585.02/ว 2426ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560หนังสือเวียน22 ก.ย. 25603
 ศธ 6592(1)/ว 1791ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560หนังสือเวียน22 ก.ย. 25602
 12341_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี จุ้ยชุม คณะวิทยาศาสตร์หนังสือเวียน20 ก.ย. 25602
 12342_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม นายวรัญญู ม่วงราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัยหนังสือเวียน20 ก.ย. 25604
 นร 0701/ว 101ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560หนังสือเวียน20 ก.ย. 25602