สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 36-40 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 11232_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม มารดา นางน้อย แตงบุตร คณะวิทยาศาสตร์25 ส.ค. 25607
 ศธ 0501(1)/ว 191สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ สนร.พิเศษ/2560 ลว 3 ส.ค.60 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย24 ส.ค. 256013
 ศธ 0501(1)/ว 576สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0235/2122 ลว 22 ส.ค.60 ขอเชิญชวนเข้าร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล ฯ24 ส.ค. 256014
 ศธ 0501(1)/ว 181สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0235/10996 ลว 4 ส.ค.60 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 256120 ส.ค. 256018
 ศธ 0501(1)/ว 180สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/10921 ลว 3 ส.ค.60 เรื่อง การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 201720 ส.ค. 256011ระเบียบ
Displaying 36-40 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 2.1_Ph_14oct58ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ พ.ศ.255821 ต.ค. 2558210
 9.4_14oct58ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.255821 ต.ค. 2558179
 4.66_23Sep58ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.255821 ต.ค. 2558150
 6.10_29July58ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยสวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิต หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255824 ส.ค. 2558297
 4.54_17June58ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25587 ส.ค. 2558365