สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 31-35 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 ศธ 0501(1)/ว 207สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0235/12949 ลว 11 ก.ย.60 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานร่วมประดับธงชาติไทย22 ก.ย. 25607
 ศธ 0501.(1)/ว 211สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/13009 ลว 12 ก.ย. 60 แจ้งการออกกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.256022 ก.ย. 25606
 ศธ 0585.02/ว 2426ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 256022 ก.ย. 256013
 ศธ 6592(1)/ว 1791ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 256022 ก.ย. 25608
 นร 0701/ว 101ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 256020 ก.ย. 25609ระเบียบ
Displaying 31-35 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 5.34_21Apr59Cancelระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.25592 พ.ค. 2559261
 7.38_21Apr59ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ หรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25592 พ.ค. 2559361
 7.46_15Jan59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ.255910 ก.พ. 2559541
 6.20_15Jan59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศ พ.ศ.255910 ก.พ. 2559126
 4.39_1oct56ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255623 ธ.ค. 2558220