สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 21-25 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 กค 0405.2/ว 131แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10 ราย 1. บริษัท เอส ยู บี อินเตอร์ เซฟตี้การ์ด จำกัด จ.สมุทรสาคร และนางปราณี บุญวัฒน์ ...ฯ)13 ก.ย. 25605
 กค 0405.2/ว 130แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (5 ราย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด าัฒนิษฐ์โยธา จ.สุพรรณบุรี ...ฯ)13 ก.ย. 25605
 กค 0405.2/ว 128แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (7 ราย 1. บริษัท มีย์ แอนด์ มา เรียลเอสเตท จำกัด จ.ตราด ...ฯ)13 ก.ย. 25605
 กค 0405.2/ว 127แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (8 ราย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชศักดิ์ก่อสร้าง จ.บุรีรัมย์ ...ฯ)13 ก.ย. 25605
 กค 0405.2/ว 126แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (6 ราย 1. บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จำกัด ...ฯ)13 ก.ย. 25606ระเบียบ
Displaying 21-25 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 5.35_29Sep59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณากำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.255922 ต.ค. 2559181
 5.34_29Sep59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.255922 ต.ค. 2559148
 7.38_25Aug59ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ หรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25599 ก.ย. 2559127
 7.46_25Aug59ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25592 ก.ย. 2559133
 7.39_25Aug59ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25592 ก.ย. 2559177