สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 21-25 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 นมร.0200/1039ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (19 ตุลาคม 2560 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร กทม.)28 ก.ย. 256020
 ศธ 0501(1)/ว 627ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (22 ตุลาคม 2560 ณ วัดตันตยาภิรม จ.ตรัง)28 ก.ย. 256015
 ศธ 0521.2/ว 50847ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 (29 ตุลาคม 2560 ณ วัดตะเคียนทอง จ.ปัตตานี)28 ก.ย. 256014
 วท 0201.1/5883ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.256028 ก.ย. 256016
 มว 2003/2560ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (29 ตุลาคม 2560 ณ วัดบ้านฝ้าย จ.นครราชสีมา)28 ก.ย. 256012


ข้อบังคับ
Displaying 21-25 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 2.1_Br_23Feb60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.256029 มี.ค. 2560147
 2.1_23Feb60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.256029 มี.ค. 2560885
 1.1_23Feb60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.256029 มี.ค. 2560237
 8.9_23Feb60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256028 ก.พ. 2560177
 1.2_Ma_30Dec59ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255911 ม.ค. 2560199

ระเบียบ
Displaying 21-25 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 1.2_Ma_29Sep59ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559241
 5.26_29Sep59ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559394
 5.35_29Sep59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณากำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.255922 ต.ค. 2559191
 5.34_29Sep59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.255922 ต.ค. 2559167
 7.38_25Aug59ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ หรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25599 ก.ย. 2559138