สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 16-20 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 กค 0405.2/ว 134การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด)13 ก.ย. 25605
 กค 0405.2/ว 132การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพัฒน์บาดาล และนางรวีวรรณ พรพิพัฒน์)13 ก.ย. 25605
 กค 0405.2/ว 129การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงชุมสกลนครการโยธา และนายณัษฐพงษ์ ถาวรพิศาลกุลธร)13 ก.ย. 25606
 กค 0405.2/ว 125การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ ดีไซน์ และนายสมเกียรติ แซ่โซว)13 ก.ย. 25608
 กค 0405.2/ว 133แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3 ราย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งพัฒนา จ.พิจิตร และนายบุญส่ง จันทร์เทศ ...ฯ)13 ก.ย. 25606


ข้อบังคับ
Displaying 16-20 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 1.2_Ma_30Dec59ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255911 ม.ค. 2560178
 3.63_17Nov59ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.255922 พ.ย. 2559169
 8.17_29Sep59ฉ3ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559244
 8.23_25Aug59ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25592 ก.ย. 2559300
 7.4_25Aug59ฉ3ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25592 ก.ย. 2559240

ระเบียบ
Displaying 16-20 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 7.38_29Sep59ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559268
 4.1_Ma_29Sep59ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงินการศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559322
 1.19_29Sep59ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559324
 1.2_Ma_29Sep59ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559213
 5.26_29Sep59ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559353