สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.


ข้อบังคับ
Displaying 11-15 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 2.17_20July60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ.256025 ก.ค. 2560132
 2.3_Ma_15June60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.256026 มิ.ย. 256081
 2.1_Ma_15June60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.256026 มิ.ย. 256094
 2.24_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ.25605 มิ.ย. 256076
 2.36_29May60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี คณะธุรกิจการบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25605 มิ.ย. 256060

ระเบียบ
Displaying 11-15 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 1.23_23Feb60ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256029 มี.ค. 256086
 7.37_23Feb60ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256029 มี.ค. 256087
 7.18_23Feb60ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการให้เข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.256029 มี.ค. 256041
 1.2_Ph_30Dec59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.255913 ม.ค. 2560170
 5.1_30Dec59ฉ17ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.255911 ม.ค. 2560266