สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.


ข้อบังคับ
Displaying 11-15 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 8.31_20Mar60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วย พ.ศ.256024 เม.ย. 2560114
 2.1_Br_23Feb60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.256029 มี.ค. 2560133
 2.1_23Feb60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.256029 มี.ค. 2560855
 1.1_23Feb60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.256029 มี.ค. 2560214
 8.9_23Feb60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256028 ก.พ. 2560165

ระเบียบ
Displaying 11-15 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 7.18_23Feb60ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการให้เข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.256029 มี.ค. 256034
 1.2_Ph_30Dec59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.255913 ม.ค. 2560150
 5.1_30Dec59ฉ17ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.255911 ม.ค. 2560230
 7.49_17Nov59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ.255922 พ.ย. 2559197
 1.1_Ph_20Oct59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ พ.ศ.255922 พ.ย. 2559203