สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

คำสั่ง ม.ร.

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 2659_2560แนวปฏิบัติการเตรียมต้นฉบับและการพิมพ์ข้อสอบส่วนกลาง (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)22 ก.ย. 25604
 2617_2560กำหนดการถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และการพิมพ์ข้อสอบส่วนกลาง (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)19 ก.ย. 256010
 2581_2560แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิมพ์ข้อสอบ (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)13 ก.ย. 256011
 2232_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256029
 2231_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256026
 2230_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256029
 2229_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256027
 2228_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256027
 2227_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256029
 2226_2560คำสั่ง ม.ร. เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี1 ก.ย. 256030