สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

คำสั่ง ม.ร.

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 3880_2560แต่งตั้งกรรมการอำนวยการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 256014 พ.ย. 256024
 3879_2560การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 256014 พ.ย. 256064
 3667_2560แต่งตั้งกรรมการอำนวยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 25603 พ.ย. 256036
 3666_2560การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 25603 พ.ย. 256062
 3367_2560แนวปฏิบัติการเตรียมต้นฉบับและการพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)25 ต.ค. 256012
 3279_2560กำหนดการถ่ายฟิล์ม ทำเพลท และการพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)20 ต.ค. 256013
 3221_2560แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)18 ต.ค. 256013
 3063_2560แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเขตการสอบ (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)11 ต.ค. 256054
 3105_2560เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเขตการสอบ (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)7 ต.ค. 256028
 3064_2560เพิ่มเติมคณะกรรมการสอบไล่ (ภาค 1 ปีการศึกษา 2560)6 ต.ค. 256034