สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

หนังสือเวียน

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 15029_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม มารดา นายรณฤทธิ์ เสาแก้ว สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล20 พ.ย. 25604
 ชบ 54706/ว 3512ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ (วันเสาร์ที่่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)10 พ.ย. 256010
 กค 0405.2/ว 168การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (บริษัท เรืองพิบูลย์วิศวกรรม จำกัด และนายตรีเดช ศรีไทย)8 พ.ย. 256010
 วธ 0503.9/ว 6428กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-25623 พ.ย. 256013
 13931_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม บิดานางเพ็ญจันทร์ ทองเนื้อแปด กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี27 ต.ค. 256013
 มศป.ศศว.0503/วขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 256027 ต.ค. 25609
 13921_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม บิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์27 ต.ค. 25607
 ศธ 0501(1)/ว 226สกอ. ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก 0100/ว 3551 ลว 25 ก.ย.60 เรื่อง ขอความร่วมมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"21 ต.ค. 256012
 ศธ 0543/ว 1966ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 256021 ต.ค. 256019
 มรพ.05.385/2560ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์21 ต.ค. 256013